ಮೋಸಗಾರ ಮನಸ್ಸು.

ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ
ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ
ಎಂದೋ ದೂರಾಗಿದೆ,
ಖಾಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೂ,

ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು
ಮರೆಯದಿರಲು ,
ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ,
ಮೋಸಗಾರ ಮನಸ್ಸು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಿತ್ರ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಿತ್ರ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s